Hier leer je door te spelen

Leren door te spelen

Peuters spelen graag. Vooral met leeftijdsgenootjes. Op de peuteropvang van Klaar voor de Start speelt je peuter met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. We doen spelletjes en activiteiten. We stellen daarbij vragen en dagen ze uit. Op die manier leren ze heel veel.

`Wil je een pizza?’, vraagt Julius. Nou en of, dat lust Esmee wel! Ze gaat aan het lage tafeltje zitten en de kinderen geven haar een belegde pizza.

Nisa, Julius en Jaylinn zijn in de huishoek. Ze spelen met de kookspulletjes. Pedagogisch medewerker Esmee komt erbij staan en vraagt de kinderen of dit een restaurant is . ‘JA!’, roept Nisa. ‘Wil je een pizza?’, vraagt Julius. Nou en of, dat lust Esmee wel! Ze gaat aan het lage tafeltje zitten en de kinderen geven haar een goed belegde pizza. ‘Lekker hè?’ vraagt Nisa. ‘Super lekker’, zegt Esmee: ‘Wat zit er allemaal op?’ De kinderen denken even na: ‘Broccoli, tomaat en kaas.’ Als Esmee haar pizza op heeft, vraagt ze hoeveel ze moet betalen. ‘Vijf euro’, zegt Julius. ‘Nee, tien!’, roept Nisa. ‘Misschien moeten jullie even samen met Jaylinn afspreken wat de pizza kost’, zegt Esmee. De kinderen overleggen. ‘Tien euro’, zeggen ze tegelijk. Esmee geeft zogenaamd een briefje van tien. ‘Bedankt, en tot ziens!’, zegt Esmee.

Hoe we dat doen?

We hebben speelhoeken. Daar ontdekt je peuter van alles. In elke speelhoek leert je peuter iets anders. We hebben bijvoorbeeld een bouwhoek, een huishoek, en een leeshoek.

We werken met thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn: lentekriebels, ziek zijn, of vakantie. Alle dingen die we doen passen bij het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. De spelletjes, de boekjes die we voorlezen en de liedjes die we zingen. Je peuter leert zo op een leuke manier veel nieuwe woorden.

We leren je peuter alles over kleuren, vormen en getallen. Dat doen we door spelletjes te spelen, te knutselen en te tekenen.

We leren je peuter samen spelen. We oefenen met het delen van speelgoed en hoe je een ander kind kan helpen. Je peuter leert bijvoorbeeld wat ‘om de beurt’ is en wat je kan zeggen als je iets niet leuk vindt.

professionals

Je peuter aanmelden

Je peuter aanmelden voor peuteropvang van Klaar voor de Start is makkelijk. Bekijk hier hoe je dat doet!

Hier word je gezien en gehoord.

Hier ontdek je wat je zelf kan.

Hier heb je plezier

Hier maak je vrienden

Kwaliteitskader Onderwijskansen in Haarlem

De Haarlemse Klaar voor de Start peuteropvanglocaties streven naar een constante hoge kwaliteit. Een totaaloverzicht van alle (landelijke en stedelijke) kwaliteitskenmerken is te vinden in het ‘Kwaliteitskader Onderwijskansen Haarlem 2022‘ Een peuteropvanglocatie mag zichzelf alleen Klaar voor de Start peuteropvang noemen als aan alle in het kader beschreven kwaliteitseisen wordt voldaan.