Hier maak je vrienden

Vrienden

Peuters dagen elkaar uit, kijken naar elkaar en doen elkaar na. Op de peuteropvang van Klaar voor de Start helpen we je peuter om met andere kinderen te spelen en stimuleren we dat hij of zij vriendjes maakt. Zo wordt de tijd op de peuteropvang nog leuker!

`Jasmin legt snel haar schepje neer en rent met Jaylinn naar één van de fietsen. Jaylinn stapt op en Jasmin springt lachend bij haar achterop. ´

Jasmin is nieuw in de groep. Ze speelt voor het eerst met de andere kinderen buiten. Fatma, de pedagogisch medewerker begint rustig met haar te praten. ‘Kijk, Finn en Nisa zijn een zandkasteel aan het bouwen. Zullen we meehelpen?’ Fatma geeft Jasmin een schepje en pakt er zelf ook een. Als ze aan het scheppen zijn komt Jaylinn aangerend. Ze vraagt aan Jasmin: ‘Zullen we fietsen?’ ‘JA!’ roept Jasmin. Jasmin legt snel haar schepje neer en rent met Jaylinn naar één van de fietsen. Jaylinn stapt op en Jasmin springt lachend bij haar achterop. Fatma kijk naar haar collega en zegt: “Dat worden vast goede vriendinnen.”

Hoe we dat doen?

We leren je peuter hoe je iemand kan helpen. Bijvoorbeeld als een ander kind ergens niet bij kan, iets laat vallen of huilt.

We leren je peuter delen en samenwerken. Hoe je op een prettige manier voor jezelf kan opkomen en rekening houdt met een ander.

vrienden

Je peuter aanmelden

Je peuter aanmelden voor peuteropvang van Klaar voor de Start is makkelijk. Bekijk hier hoe je dat doet!

Hier word je gezien en gehoord

Hier leer je door te spelen

Hier ontdek je wat je zelf kan 

Hier heb je plezier

Kwaliteitskader Onderwijskansen in Haarlem

De Haarlemse Klaar voor de Start peuteropvanglocaties streven naar een constante hoge kwaliteit. Een totaaloverzicht van alle (landelijke en stedelijke) kwaliteitskenmerken is te vinden in het ‘Kwaliteitskader Onderwijskansen Haarlem 2022‘ Een peuteropvanglocatie mag zichzelf alleen Klaar voor de Start peuteropvang noemen als aan alle in het kader beschreven kwaliteitseisen wordt voldaan.