Kinderen goed voorbereid naar de basisschool

Wat is VVE?

Speel- en leerprogramma’s

Veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Haarlem werken met speciale speel- en leerprogramma’s. In deze programma’s is extra aandacht voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Op een VVE-locatie leert uw kind de Nederlandse taal spelenderwijs. Ook leert het omgaan met regels en met andere kinderen. De leidsters hebben een speciale training gevolgd om de ontwikkeling van uw kind goed te begeleiden en stimuleren. Als uw kind naar een VVE-locatie gaat, is het op vierjarige leeftijd helemaal klaar voor de stap naar de basisschool.

Op deze website vindt u vooral informatie over de voorschoolse educatie, dus over de periode waarin uw kind naar een VVE-peuterspeelzaal of VVE-kinderdagverblijf gaat. U kunt ook de folder met meer informatie over VVE downloaden.

 

In de praktijk

Spelend leren

De leidsters doen spelletjes en activiteiten met de kinderen rondom een bepaald thema. Telkens staat een ander thema centraal. Voorbeelden van thema’s zijn: Dit ben ik, Lente, Eet smakelijk en Verkeer. De spelletjes en activiteiten worden op verschillende niveaus aangeboden. Daardoor wordt de (taal)ontwikkeling van uw kind spelenderwijs gestimuleerd. Bijvoorbeeld door over de kleuren van autootjes te praten: ‘Kun je mij de blauwe auto geven?’.

Ze maken ook kennis met beginnend rekenen: met getallen, ordenen en meten. Bijvoorbeeld door samen de drinkbekers te tellen. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de motoriek: de kinderen rennen, springen en bouwen torens. Verder oefenen de kinderen in kijken, praten, luisteren en denken. Ze leren samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels.

VVE Web kleine foto’s Diversen5

Begeleiding

Op een VVE-peuterspeelzaal of -kinderdagverblijf krijgt ieder kind de maximale aandacht. Per groep zijn er maximaal zestien kinderen. De groep wordt geleid door twee ervaren en goed getrainde leidsters. Ze weten precies wat uw kind al goed kan en waarbij uw kind extra aandacht nodig heeft. Vanzelfsprekend houden de leidsters u goed op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

VVE Web kleine foto’s diversen18

Tien uur per week

Uw kind gaat minimaal tien uur per week naar de VVE-locatie. Bij de VVE-peuterspeelzalen worden de uren verdeeld over drie (soms vier) dagdelen. Bij de VVE-kinderdagverblijven is het mogelijk om de uren anders in te delen. Er is altijd een VVE-locatie bij u in de buurt.

VVE Web kleine foto’s Diversen19

Vaste dagindeling

Een dagdeel op de VVE-locatie heeft een vaste indeling. Als u uw kind brengt, kunt u nog een kwartiertje samen met uw kind spelen. Daarna beginnen de kinderen en de leidsters samen de dag met het zingen van liedjes of het luisteren naar een verhaaltje. Dan is het tijd om te spelen (binnen of buiten), tekenen of knutselen. Op een vast moment gaan de kinderen wat eten en drinken.

Samenwerken met basisscholen

De VVE-programma’s zijn bedoeld voor kinderen van 2 en 3 jaar en voor kinderen in de kleutergroepen. Om die reden werken de VVE-peuterspeelzalen en -kinderdagverblijven samen met VVE-basisscholen. Vaak zitten ze in hetzelfde gebouw of bij elkaar in de buurt.

Als uw kind naar de basisschool gaat, geven de leidsters – met uw toestemming – informatie over de ontwikkeling van uw kind aan de leerkracht van de basisschool. Zo krijgt uw kind in groep 1 de juiste aandacht en sluit het onderwijs aan bij wat uw kind nodig heeft. Meer informatie over hoe u uw kind kunt aanmelden en inschrijven bij de basisschool vindt u op www.naarschoolinhaarlem.nl

`De grootste verandering is dat Meyra nu veel meer contact maakt met andere kinderen´
Neslihan (29), moeder van Meyra (bijna 3)

‘Meyra gaat nu bijna een jaar naar kinderopvang Hazeltje. De eerste 2 jaar heeft oma op haar gepast, maar wij vonden het tijd worden dat ze in contact kwam met leeftijdsgenootjes, dat ze ging leren om samen te spelen en te delen. Een peuterspeelzaal is voor ons geen optie, omdat we een hele en een halve dag opvang nodig hebben. Dat er bij Hazeltje een VVE-programma is, vind ik mooi meegenomen. Thuis spreken wij Turks, dus Meyra kan wel een steuntje gebruiken. Ze doen volgens mij ook speciaal activiteiten voor kinderen die meertalig zijn. Sinds Meyra bij Hazeltje is, kent ze veel meer woorden. Dan zegt ze iets en dan denk ik: ‘Hé, waar heeft ze dat geleerd?’ We krijgen regelmatig uitleg mee naar huis, over de thema’s waar ze mee bezig zijn. En tips voor activiteiten en liedjes. Thuis proberen we sommige dingen te doen, zoals woordjes oefenen en boekjes lezen, maar dat lukt niet altijd. Ik merk wel dat het werkt, want dan zegt Meyra: ‘O kijk, die!’ Ze herkent duidelijk dingen die ze bij Hazeltje heeft geleerd. De grootste verandering is dat ze veel meer contact met andere kinderen maakt nu, dat is echt naar voren gekomen. Als ze thuis komt, wil ze graag samen spelen met haar grote broer. En ook als haar neefjes en nichtjes komen, trekt ze die meteen mee naar haar speelgoed om samen te spelen. Dus ze deelt meer. En als ze bij Hazeltje is geweest, is ze veel rustiger. Dan heeft ze lekker gespeeld. Ze heeft altijd zin om te gaan, om te knutselen, te verven en te spelen. Als ik haar breng, zegt ze meteen: “Dág!” Dan wil ze dat ik snel wegga, zodat zij lekker kan gaan spelen.’

Thuis meedoen?

Het effect van VVE is veel groter als ouders thuis meedoen. Van de leidsters krijgt u daarom regelmatig werkbladen met plaatjes mee die bij een bepaald thema horen. Samen met uw kind kunt u deze plaatjes thuis bekijken en de woorden oefenen die erbij horen. Soms geven de leidsters u tips voor boekjes en liedjes. Die kunt u samen met uw kind lezen of zingen.

U zult merken dat uw kind sneller nieuwe Nederlandse woorden leert. Dit draagt bij aan de taalontwikkeling. Daarnaast is het natuurlijk heel gezellig om samen te oefenen en te praten over wat uw kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf doet.