Kinderen goed voorbereid naar de basisschool

Kosten

Wat kost VVE?

Op basis van het uurtarief van de opvanglocatie en het aantal uren dat u afneemt, worden de maandelijkse kosten voor de opvang bepaald. Het gezinsinkomen bepaalt hoeveel u daadwerkelijk moet betalen.

Ouders worden in drie ‘inkomensgroepen’ ingedeeld.

  • Gezinnen waarvan beide ouders werken en eenoudergezinnen waarvan de ouder werkt (loon uit loondienst of een eigen bedrijf).
  • Gezinnen waar één ouder werkt en de andere niet, gezinnen waarvan beide ouders niet werken en eenoudergezinnen waarvan de ouder niet werkt (geen loon uit loondienst; geen eigen bedrijf).
  • Ouders met een HaarlemPas.

 

 

Hieronder wordt per inkomensgroep uitgelegd hoe het zit met de kosten voor VVE en wat u als ouder moet doen.

De tarieven van de opvang in Haarlem zijn:

Tarieven Spaarnesant: hanteert dezelfde tarieven als Hero kindercentra.

Toelichting kosten per inkomensgroep

Ouders werken beiden / ouder in eenoudergezin

werkt: kinderopvangtoeslagregeling

Ouders die beiden werken en eenoudergezinnen waarin de ouder werkt kunnen gebruikmaken van de kinderopvangtoeslagregeling. Valt u in deze groep? U betaalt zelf de kinderopvangkosten, of uw kind nu naar de peuterspeelzaal of naar het kinderdagverblijf gaat. Maandelijks krijgt u een factuur van de kinderopvangorganisatie. U betaalt deze factuur rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag wordt gebaseerd op het inkomen en wordt maandelijks aan u uitgekeerd.

Let op: indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag en uw kind een VVE-indicatie heeft, vraagt u alleen toeslag aan voor de twee opvangdagen die u zelf betaalt. Voor het gratis dagdeel kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw eventuele toeslagpartner (of u als alleenstaande ouder) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vindt u op www.toeslagen.nl. De belangrijkste zijn:

  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U heeft met de kinderopvangorganisatie een contract afgesloten.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.

Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag moeten dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook een proefberekening maken van wat u in uw situatie aan kinderopvangtoeslag ontvangt.

  • Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het registratienummer (LRKP-nummer) nodig van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dit vindt u op het contract dat u van de kinderopvangorganisatie heeft ontvangen.

Wanneer vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
De verwerkingstijd bij de Belastingdienst is ongeveer zes weken; vraag de toeslag dus op tijd aan. U kunt tot drie maanden na de start van de opvang met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen.

Eenverdieners en niet-werkende ouders:

subsidieregeling gemeente

Voor eenverdieners (kostwinners) en voor ouders die niet werken, studeren of inburgeren moeten gemeenten betaalbare opvang organiseren. Valt u in deze groep? In Haarlem kunt u gebruikmaken van een subsidieregeling. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, waarin de subsidie al verrekend is. Het bedrag voor de opvang wordt maandelijks gefactureerd.

Let op: indien uw kind een VVE-indicatie heeft, gaat uw kind drie dagdelen naar de peuterspeelzaal. Hiervan is het derde dagdeel gratis.

Hoe vraagt u de subsidieregeling aan?
U moet hiervoor een recente inkomensverklaring bij de opvangorganisatie aanleveren. Dit document bevat gegevens over uw inkomen in een bepaald belastingjaar. U kunt zo’n verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan op twee manieren:

  1. aanvragen via de Belastingtelefoon (0800-0543; het duurt gemiddeld vijf dagen voordat u het formulier ontvangt);
  2. zelf downloaden via Mijn Belastingdienst (tabblad Inkomstenbelasting). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan op de website van DigiD. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voor u uw DigiD ontvangt.

Uw inkomensverklaring kunt u naar de opvangorganisatie mailen of per post opsturen. Doe dat zo snel mogelijk. Ook als uw inkomen wijzigt, moet u dat direct doorgeven aan de opvangorganisatie, zodat zij de juiste ouderbijdrage kunnen factureren.

Ouders met een HaarlemPas:

gratis opvang peuterspeelzaal

Voor ouders met een HaarlemPas worden de kosten van de peuterspeelzaal volledig vergoed. U moet dan wel jaarlijks aantonen dat u nog recht heeft op de HaarlemPas. De kinderopvangorganisatie dient een kopie van de HaarlemPas te ontvangen. Meer informatie over de HaarlemPas vindt u op de website van de gemeente Haarlem: www.haarlem.nl/haarlempas.

`Sinds Youssef naar Paradijsje gaat is hij losgekomen. Hij is niet meer verlegen. En hij is heel goed gaan praten´
Rkiya (44), moeder van Youssef (3 jaar en 2 maanden):

‘Youssef gaat sinds vorig jaar naar peuterspeelzaal Paradijsje. Vanaf de eerste dag ging het meteen goed, Paradijsje is echt een hele leuke peuterspeelzaal. Mijn zoon was er snel gewend. VVE is voor Youssef belangrijk omdat ik Marokkaanse ben en niet zo heel goed Nederlands praat. Zijn – Nederlandse – vader woont niet bij ons. We zijn dus maar met z’n tweetjes. Sinds Youssef naar Paradijsje gaat is hij losgekomen. Hij is niet meer verlegen. En hij is heel goed gaan praten. We gingen daarvoor naar de Speelgroepen en naar Instapje en Opstapje, maar de grote verandering kwam toen hij naar Paradijsje ging. Hij is gek op de leidsters. Hij pakt alles ook heel goed op; ik ben zo trots op hem. Iedere dag doen ze leuke dingen. Dat vind ik zó mooi. Ik krijg van de leidsters veel tips over hoe ik met hem moet praten. Ik ben altijd bezig met hem. We doen veel dingen samen.’