Kinderen goed voorbereid naar de basisschool

Iets voor uw kind?

Voor wie is VVE bedoeld?

VVE is bedoeld om kinderen goed voor te bereiden op de basisschool en om achterstanden in de (taal)ontwikkeling op jonge leeftijd te voorkomen. Kinderen kunnen op verschillende manieren een achterstand in de (taal)ontwikkeling oplopen. Dit kan te maken hebben met de kinderen zelf, met het gezin of met de omgeving waarin zij opgroeien. Onderzoek laat zien dat het opleidingsniveau van ouders veel invloed heeft op de leerprestaties van hun kinderen.

Met VVE kan uw kind straks een goede start maken op de basisschool.
Voldoet uw situatie aan een of meer van de volgende criteria?

  • U spreekt thuis weinig of geen Nederlands met uw kind.
  • Uw kind heeft moeite met het spreken van de Nederlandse taal.
  • U heeft zelf weinig onderwijs gehad.

Zo ja, dan komt uw kind waarschijnlijk in aanmerking voor VVE. Dit hoort u op het consultatiebureau als uw kind elf maanden oud is. Of later, als op enig moment blijkt dat de (taal)ontwikkeling van uw kind achterblijft. U krijgt dan informatie over VVE en een VVE-verwijzing (indicatie).

Informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u op de pagina Aanmelden.

Wat heeft uw kind aan VVE?

Goed voorbereid naar basisschool

Als uw kind zich als peuter en kleuter goed ontwikkelt, is de kans groter dat het op de basisschool makkelijker kan meekomen. De basisvaardigheden van taal en rekenen, bewegen, samenwerken, luisteren, denken, praten en omgaan met andere kinderen en regels komen allemaal aan bod bij VVE. Daarom is VVE een goede voorbereiding op de basisschool.

Spelend leren

Op de VVE-locaties is er veel aandacht voor spelen met andere kinderen. Spelenderwijs leren de kinderen van elkaar en van de leidsters. Zo wordt hun woordenschat snel groter en ontwikkelen ze zich op allerlei gebieden.

Deskundige begeleiding

De kinderen zijn bij de VVE-leidsters in goede en veilige handen. Zij hebben een speciale training gevolgd om de (taal)ontwikkeling van uw kind goed te begeleiden en te stimuleren. De leidsters onderhouden persoonlijk contact met u over de ontwikkeling van uw kind.

`Nu weet ik: ze leren alles door te spelen´
Suzanne (38), moeder van Layla (2,5 )

‘Ik ben zelf Ierse en spreek thuis Engels met mijn kinderen. Sinds Layla naar peuterspeelzaal Nijntje gaat, is ze snel vooruitgegaan met de Nederlandse taal. Layla kan heel goed zinnen maken: ze praat gewoon mee met haar broers. Eens in de zoveel tijd brengt ze werkbladen mee naar huis. Daar staan plaatjes op zoals verkouden, zakdoek, fruit en groente. De woorden die erbij horen kan ze uitstekend vertellen. En ze zingt de hele dag liedjes. Ze heeft een grotere woordenschat dan mijn zoons − ik vind het indrukwekkend. In het begin waren mijn man en ik bang dat VVE iets te schools zou zijn. Maar nu weet ik: ze leren alles door te spelen. We vinden het fijn dat Layla zich zo ontwikkelt. Bij Nijntje wordt ze goed voorbereid op de basisschool. Layla zelf heeft het helemaal naar haar zin. Ze zou het liefst elke dag en zelfs in het weekend naar Nijntje gaan!’

Meertalig opvoeden en VVE

Sommige kinderen groeien op met meerdere talen. Het leren van de taal van hun ouders is belangrijk voor het contact met de familie en met het land waar de ouders vandaan komen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat kinderen de Nederlandse taal goed beheersen. Dan kunnen ze immers beter meekomen op school en maken ze makkelijker contact met Nederlands sprekende kinderen. Opgroeien met meerdere talen is ook een rijkdom. Het is immers heel knap dat jonge kinderen al redelijk goed twee of meer talen kunnen spreken. En bovendien leren kinderen daardoor veel over twee (of meer) culturen.

Voedt u uw kind meertalig op? Dan is het belangrijk dat uw kind volop in aanraking komt met zowel uw eigen taal als het Nederlands. Bij een VVE-peuterspeelzaal of -kinderdagverblijf leert uw kind de Nederlandse taal goed spreken en begrijpen. Meertalig opvoeden en VVE vormen dus een mooie combinatie.

Tips voor meertalig opvoeden

Spreek in uw eigen taal

Spreek af dat elke ouder in zijn eigen taal praat met het kind. Kies de taal die u zelf het beste kent: uw moedertaal. Daarin kunt u zich immers het best uiten. Dat is belangrijk voor een goede taalontwikkeling van uw kind.

Spreek in één taal

Wissel niet van taal in een gesprek of tijdens het spelen. Dit zorgt voor taalverwarring.

Positief

Benader uw eigen taal en cultuur positief. Het is een rijkdom dat uw kind met meerdere talen en culturen in aanraking komt.

Samen spelen, praten, lezen

Door veel met uw kind te spelen en te praten stimuleert u zijn taalontwikkeling. Ook door samen te lezen en prentenboeken te bekijken, stimuleert u de taalontwikkeling van uw kind.

Bibliotheek

Maak uw kind gratis lid van de Bibliotheek (eenmalig € 2,50 inschrijfkosten). Hier vindt u prentenboeken voor peuters en kleuters om uit voor te lezen. Met een abonnement voor uzelf kunt u ook boeken over bijvoorbeeld de opvoeding lenen.

Spelend Nederlands leren

Laat uw kind op jonge leeftijd in aanraking komen met de Nederlandse taal. Bezoek samen met uw kind de Speelgroepen, schrijf uw kind in bij een VVE-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en nodig Nederlands sprekende vriendjes en vriendinnetjes uit. Op die manier oefent uw kind spelenderwijs de Nederlandse taal.

Mocht u behoefte hebben aan meer tips, neem dan contact op met het consultatiebureau bij u in de buurt.

`De laatste tijd kent Yassine meer woorden en kan hij goed vertellen hoe hij zich voelt´
Hanane (39), moeder van Yassine (3 jaar en 3 maanden)

‘Omdat ik vier dagen per week werk, gaat Yassine sinds zijn babytijd vier dagen naar Hazeltje, waar ze met het VVE-programma Uk en Puk werken. Wij vinden het goed dat hij daaraan meedoet, omdat wij thuis veel Marokkaans spreken, of soms Nederlands en Marokkaans door elkaar. VVE zie ik als extra ondersteuning. De laatste tijd kent Yassine meer woorden, en als hij een nieuw woord hoort zegt hij: “Wat bedoel je? Wat is dat voor woord?” Als ik een verkeerd woord gebruik, dan zegt hij: “Hè? Wat zeg je nou?” Dan zie je dat hij het beter weet. Ook kan hij goed vertellen hoe hij zich voelt: “Ik voel me moe”, of “Ik wil dat…” Mooi vind ik dat Yassine heel goed kan spelen met andere kinderen. Als we bijvoorbeeld naar de speeltuin gaan, en hij ziet een groep kinderen, dan kijkt hij het even aan en gaat vervolgens gewoon meespelen. Over zeven maanden gaat hij naar school. Ik verwacht dat de overstap voor hem makkelijk is.’