Kinderen goed voorbereid naar de basisschool

In de peuterleeftijd maken kinderen enorme sprongen in hun (taal)ontwikkeling, onder andere door samen te spelen met leeftijdsgenootjes. Daarom is het aan te raden uw kind naar een peuterspeelzaal of kinder-
dagverblijf met VVE te laten gaan. De (taal)ontwikkeling van uw kind wordt door de leidsters spelenderwijs begeleid en gestimuleerd. VVE zorgt ervoor dat uw kind goed voorbereid naar de basisschool gaat.

Op het consultatiebureau ontvangt u informatie over VVE als uw kind elf maanden oud is of later wanneer blijkt dat uw kind gebaat is bij VVE. Bekijk de film om te zien wat er zoal gebeurt tijdens het 11-maandenconsult.